Politica de confidențialitate

Suntem foarte încântați că ați arătat interes pentru compania noastră. Protecția datelor este o prioritate deosebit de importantă pentru conducerea companiei Wipe-GLOBAL. Folosirea paginilor Internet ale Wipe-GLOBAL este posibilă fără introducerea datelor personale; cu toate acestea, dacă o persoana dorește să utilizeze servicii speciale rezervate companiilor prin intermediul site-ului nostru, ar putea deveni necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, obținem în general consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane, trebuie să fie în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), precum si cu reglementările specifice privind protecția datelor aplicabile companiei Wipe-GLOBAL. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, compania noastră dorește să informeze publicul larg cu privire la natura, scopul și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le folosim și le procesăm. Mai mult, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, asupra drepturilor care le revin.

În calitate de controlor, Wipe-GLOBAL a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date pe bază de internet pot, în principiu, să aibă lacune de securitate, astfel încât protecția absolută poate să nu fie garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să transfere date cu caracter personal către noi prin mijloace alternative, de ex. prin telefon.

1. Definiții

Declarația privind protecția datelor din Wipe-GLOBAL se bazează pe termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră privind protecția datelor trebuie să fie lizibilă și ușor de înțeles pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a vă asigura acest lucru, vă rugăm să explicați mai întâi terminologia folosită.

În această declarație privind protecția datelor, folosim, între altele, următorii termeni:

 • a)       Date personale

  Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.

 • b) Subiectul datelor

  Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă a cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de controlorul responsabil de procesare.

 • c)       Procesare

  Prelucrarea este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea , utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 • d)       Restricționarea procesării

  Restricționarea procesării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării procesării acestora în viitor.

 • e)       Profilarea

  Profilarea înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea , preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau mișcările.

 • f)         Pseudonimizarea

  Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să fie supuse unor aspecte tehnice și măsuri organizatorice pentru a se asigura că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

 • g)       Controlor sau controlor responsabil de procesare

  Controlorul sau controlorul responsabil cu prelucrarea este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau în comun cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau de statul membru.

 • h)       Procesor

  Procesorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

 • i)           Beneficiarul

  Beneficiarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete specifice în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate beneficiari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor corespunzator scopurilor procesării.

 • j)           Terță parte

  Terța parte este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism diferit de persoana vizată, controlor, procesator și persoane care, sub directa autoritate a operatorului sau a prelucrătorului, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal. p>

 • k)       Consimțământul

  Consimțământul persoanei vizate este orice indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care acesta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la el sau ea.

2. Numele și adresa controlorului

Controlorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), alte legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și alte dispoziții referitoare la protecția datelor sunt: ​​

Wipe-GLOBAL

Buchenweg 17

86508 Rehling

Deutschland

Telefon: +49 8237 9529996

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Site-ul Web: www.wipe-global.com

3. Cookies

Paginile de Internet ale companiei Wipe-GLOBAL folosesc cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet.

Multe site-uri Internet și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele de Internet pot fi atribuite browserului de Internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al subiectului dat de alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat folosind unicul ID cookie.

Prin utilizarea cookie-urilor, Wipe-GLOBAL poate oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui modul cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție de utilizator. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului web care utilizează module cookie, de ex. nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acest lucru este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtuale printr-un cookie.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, setările deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. În cazul în care persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate.

4. Colectarea datelor și informațiilor generale

Site-ul Wipe-GLOBAL colectează o serie de date și informații generale atunci când un subiect de date sau un sistem automat acceseaza site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal de server. Colectate pot fi: (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare folosit de sistemul de acces, (3) site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (așa-numitii referitori) (5) data și ora accesării site-ului internet, (6) adresa de protocol Internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de acces și (8) orice alte date similare și informații care pot fi folosite în caz de atacuri asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când utilizați aceste date și informații generale, Wipe-GLOBAL nu trage concluzii cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru a: (1) furniza corect conținutul site-ului nostru, (2) pentru a optimiza conținutul site-ului nostru, precum și pentru publicitatea acestuia; (3) asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologia informației , și (4) să furnizeze autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, Wipe-GLOBAL analizează statistic datele și informațiile anonim, cu scopul de a spori securitatea și protecția datelor companiei noastre și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor personale pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor de jurnal de server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de un subiect de date.

5. Înregistrarea pe site-ul nostru web

Persoana vizată are posibilitatea de a se înregistra pe site-ul operatorului cu indicația datelor cu caracter personal. Ce date personale sunt transmise controlorului este determinată de masca de intrare corespunzătoare utilizată pentru înregistrare. Datele personale introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern de către operator și în scopuri proprii. Controlorul poate solicita transferul către unul sau mai mulți procesatori (de exemplu, un serviciu de colete) care utilizează, de asemenea, date cu caracter personal pentru un scop intern care poate fi atribuit controlorului.

Prin înregistrarea pe site-ul web al controlorului, se stochează și adresa IP atribuită de furnizorul de servicii Internet (ISP) și folosită de data subiectului și de data înregistrării. Stocarea acestor date are loc pe fundalul faptului că aceasta este singura modalitate de a preveni utilizarea necorespunzătoare a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a face posibilă investigarea infracțiunilor comise. În acest sens, stocarea acestor date este necesară pentru a asigura controlorul. Aceste date nu sunt transmise terților decât dacă există o obligație legală de transmitere a datelor sau dacă transferul servește scopului urmăririi penale.

Înregistrarea persoanei vizate, cu indicarea voluntară a datelor cu caracter personal, urmărește să permită operatorului să ofere conținutul sau serviciile furnizate de persoana vizată care poate fi oferită numai utilizatorilor înregistrați datorită naturii problemei în cauză. Persoanele înregistrate sunt libere să schimbe datele personale specificate în timpul înregistrării în orice moment sau să le elimine complet din stocul de date al operatorului.

Operatorul de date trebuie să furnizeze în orice moment, la cerere, fiecărui subiect de date, informații privind datele personale stocate în legătură cu persoana vizată. În plus, operatorul de date trebuie să corecteze sau să șteargă datele cu caracter personal la cererea sau indicația persoanei vizate, în măsura în care nu există obligații legale de stocare. Întregul angajat al operatorului este disponibil pentru persoana vizată în acest sens ca persoană de contact.

6. Posibilitatea de a contacta prin intermediul site-ului web

Site-ul Wipe-GLOBAL conține informații care permit un contact electronic rapid cu întreprinderea noastră, precum și comunicarea directă cu noi, care include și o adresă generală a așa-numitei poștă electronică (adresa de e-mail). Dacă un subiect de date contactează controlorul prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele personale transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către un subiect de date către operatorul de date sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Nu există transfer de date cu caracter personal către terțe părți.

7. Ștergerea și blocarea periodică a datelor cu caracter personal

Operatorul de date prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului de stocare sau, în măsura în care acest lucru este permis de legiuitorul european sau de alți legislatori în legi sau reglementări cărora controlorul se supune.

În cazul în care scopul de depozitare nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de depozitare stabilită de legiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele personale sunt blocate sau șterse în mod obișnuit, în conformitate cu cerințele legale.

8. Drepturile persoanei vizate

 • a) Dreptul de confirmare

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care îl privesc sunt sau nu procesate. Dacă un subiect de date dorește să se prevaleze de acest drept de confirmare, el sau ea poate oricând să contacteze orice angajat al operatorului.

 • b) Dreptul de acces

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acordă accesul persoanelor vizate la următoarele informații:

  • scopul prelucrării;
  • categoriile de date cu caracter personal în cauză;
  • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
  • dacă este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
  • existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor personale de la operator, sau de restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune acestei prelucrări;
  • existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
  • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa lor;
  • existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv a profilului, menționat la articolul 22 alineatele 1 și 4 din GDPR și, cel puțin în acele cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări asupra persoanei vizate.

  În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații privind transferarea datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul.

  Dacă un subiect de date dorește să se folosească de acest drept de acces, el sau ea poate oricând să contacteze orice angajat al operatorului.

 • c) Dreptul la rectificare

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îi privesc. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul să completeze datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

  Dacă un subiect de date dorește să-și exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului.

 • d) Dreptul de ștergere (Dreptul de a fi uitat)

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator o ștergere a datelor cu caracter personal care îl privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge fără întârziere datele cu caracter personal în cazul în care unul dintre se aplică următoarele motive, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară:

  • Datele personale nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
  • Persoana vizată retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și în cazul în care nu există alt motiv juridic pentru procesare.
  • Persoana vizată obiectează prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legale întemeiate pentru prelucrare sau persoana vizată face obiectul prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.
  • Datele personale au fost procesate ilegal.
  • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale în legislația Uniunii sau a statului membru la care este supusă controlorul.
  • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

  Dacă se aplică unul dintre motivele menționate anterior și persoana vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de Wipe-GLOBAL, acesta poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului. Un angajat al Wipe-GLOBAL trebuie să se asigure imediat că cererea de ștergere este respectată imediat.

  În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1), să șteargă datele cu caracter personal, controlorul, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare, ia măsuri rezonabile, să informeze alți controlori care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești controlori a oricăror legături către aceste date cu caracter personal sau a copierii sau replicării acestora, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Un angajat al Wipe-GLOBAL va organiza măsurile necesare în cazuri individuale.

 • e) Dreptul de restricționare a procesării

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a restricției de prelucrare în cazul în care se aplică una dintre următoarele:

  • Precizia datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care permite controlorului să verifice acuratețea datelor personale.
  • Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită, în schimb, restricționarea utilizării acestora.
  • Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de către persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
  • Persoana vizată a formulat obiecții privind prelucrarea în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului se suprapun cu cele ale persoanei vizate.

  Dacă una dintre condițiile menționate anterior este îndeplinită și un subiect de date dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate de Wipe-GLOBAL, acesta poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului. Angajatul serviciului Wipe-GLOBAL va aranja restricționarea procesării.

 • f) Dreptul la portabilitatea datelor

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a primi datele personale cu privire la acesta, furnizate unui controlor, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină. El are dreptul să transmită aceste date unui alt controlor fără a împiedica operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atât timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din a GDPR sau a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau a unui contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, atâta timp cât procesarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interesul public sau în exercitarea autorității publice conferite operatorului.

  În plus, în exercitarea dreptului său la transferabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul să transmită date personale direct de la un operator la altul, atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic și atunci când face astfel nu afectează negativ drepturile și libertățile celorlalți.

  Pentru a afirma dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat al Wipe-GLOBAL.

 • g) Dreptul la obiect

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european, în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe litera (e) sau (f) de la articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică și profilării bazate pe aceste prevederi.

  The Wipe-GLOBAL nu va mai prelua datele personale în caz de obiecție, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrarea care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărare a revendicărilor legale.

  În cazul în care serviciul Wipe-GLOBAL procesează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru acest tip de marketing. Acest lucru se aplică profilării în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată obiectează serviciul Wipe-GLOBAL pentru prelucrare în scopuri de marketing direct, Wipe-GLOBAL nu va mai prelua datele personale în aceste scopuri.

  În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc de către Wipe-GLOBAL în scopuri științifice sau de cercetare istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public.

  Pentru a-și exercita dreptul de a obiecta, persoana vizată poate contacta orice angajat al Wipe-GLOBAL. În plus, persoana vizată este liberă în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și, fără a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE, să utilizeze dreptul său de a formula obiecții prin mijloace automate utilizând specificațiile tehnice.

 • h) luarea deciziei individuale automate, inclusiv profilarea

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod semnificativ în mod similar deoarece decizia (1) nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) nu este autorizată de legislația Uniunii sau de statul membru la care este supusă controlorul și care stabilește, de asemenea, măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime sau (3) nu se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate.

  În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate, Wipe-GLOBAL să pună în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

  În cazul în care persoana vizată dorește să-și exercite drepturile privind luarea automată a deciziilor individuale, el sau ea poate contacta în orice moment orice angajat al Wipe-GLOBAL.

 • i) Dreptul de retragere a consimțământului privind protecția datelor

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european pentru a-și retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor sale personale.

  În cazul în care persoana vizată dorește să-și exercite dreptul de a retrage consimțământul, el sau ea poate oricând să contacteze orice angajat al Wipe-GLOBAL.

9. Protecția datelor pentru aplicații și procedurile de aplicare

Controlorul de date colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale solicitanților în scopul procesării procedurii de solicitare. Prelucrarea poate fi efectuată și electronic. Acesta este cazul, în special, în cazul în care un solicitant depune la operator un dosar de cerere corespunzător prin e-mail sau prin intermediul unui formular web de pe site. Dacă operatorul de date încheie un contract de muncă cu un solicitant, datele depuse vor fi stocate în scopul procesării raportului de muncă în conformitate cu cerințele legale. În cazul în care nu este încheiat un contract de muncă cu solicitantul de către operator, documentele de cerere se șterg automat la două luni de la notificarea deciziei de refuz, cu condiția ca nici un alt interes legitim al operatorului să nu se opună ștergerii. Un alt interes legitim în această relație este, de ex. o sarcină de probă într-o procedură în temeiul Legii generale privind egalitatea de tratament (AGG).

10. Protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea LinkedIn

Controlorul are componente integrate ale LinkedIn Corporation pe acest site web. LinkedIn este o rețea socială bazată pe web care permite utilizatorilor cu contacte de afaceri existente să se conecteze și să facă contacte de afaceri noi. Peste 400 de milioane de persoane înregistrate în peste 200 de țări utilizează LinkedIn. Astfel, LinkedIn este în prezent cea mai mare platformă pentru contacte de afaceri și unul dintre cele mai vizitate site-uri web din lume.

Compania de operare a LinkedIn este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, STATELE UNITE. Pentru problemele de confidențialitate din afara Statelor Unite, LinkedIn Ireland, probleme de politică de confidențialitate, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda, este responsabilă.

Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site de Internet, care este operat de către controlor și pe care a fost integrat un component LinkedIn (plug-in LinkedIn), browserul de internet din sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate este solicitată automat descărcarea unui afișaj al componentei corespunzătoare LinkedIn a LinkedIn. Mai multe informații despre plug-in-ul LinkedIn pot fi accesate la adresa https://developer.linkedin.com/plugins. În timpul cursului din această procedură tehnică, LinkedIn obține cunoștințe despre ce subpagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de către persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp pe LinkedIn, LinkedIn detectează cu fiecare solicitare pe site-ul nostru de către persoana vizată - și pe întreaga durată a șederii pe site-ul nostru - care subpagini specifice din pagina noastră de Internet au fost vizitate de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei LinkedIn și asociate cu contul respectiv al LinkedIn al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele LinkedIn integrate pe site-ul nostru, atunci LinkedIn alocă această informație contului de utilizator personal al persoanei vizate LinkedIn și stochează datele personale.

LinkedIn primește informații prin intermediul componentei LinkedIn prin care persoana vizată a vizitat site-ul nostru, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată la LinkedIn în momentul solicitării pe site-ul nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana face clic pe butonul LinkedIn sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către LinkedIn nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea ar putea împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul lor LinkedIn înainte de efectuarea unui apel către site-ul nostru.

LinkedIn oferă la adresa https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls posibilitatea de a vă dezabona de la mesajele e-mail, mesajele SMS și anunțurile direcționate, precum și de la capacitatea de a gestiona setările anunțului. LinkedIn utilizează, de asemenea, afiliați precum Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua și Lotame. Configurarea cookie-urilor poate fi refuzată la adresa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. politica de confidențialitate aplicabilă pentru LinkedIn este disponibil la adresa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politica privind cookie-urile LinkedIn este disponibilă la adresa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. Protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Xing

Pe acest site, controlerul are componente integrate ale XING. XING este o rețea socială bazată pe Internet care permite utilizatorilor să se conecteze la contactele existente de afaceri și să creeze noi contacte de afaceri. Utilizatorii individuali pot crea un profil personal la XING. Companiile pot, de ex. crea profile de companie sau publica lucrări pe XING.

Compania de operare a XING este XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germania.

Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este operat de către controlor și pe care a fost integrată o componentă XING (plug-in XING), browserul de internet din sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate este solicitată automat să descarce un afișaj al componentei XING a XING corespunzătoare. Informații suplimentare despre plug-in-ul XING pot fi accesate la adresa https://dev.xing.com/plugins . In decursul acestei proceduri tehnice, XING obține cunoștințe despre ce subpagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de către persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este înregistrată simultan pe XING, XING detectează cu fiecare apel către site-ul nostru de către persoana vizată - și pentru întreaga durată a șederii pe site-ul nostru - care subpagină specifică din pagina noastră de Internet a fost vizitată de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin componenta XING și asociate cu contul XING al persoanei vizate respective. Dacă persoana vizată face clic pe butonul XING integrat pe site-ul nostru de internet, de ex. butonul "Partajare", apoi XING alocă aceste informații contului personal XING al persoanei vizate și stochează datele personale.

XING primește informații prin intermediul componentei XING pe care persoana vizată a vizitat site-ul nostru, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată la XING la momentul apelului pe site-ul nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana face clic pe componenta XING sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către XING nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea poate preveni acest lucru prin deconectarea de pe contul lor XING înainte de efectuarea apelului către site-ul nostru.

Dispozițiile privind protecția datelor publicate de XING, care sunt disponibile la https://www.xing.com/privacy , furnizează informații privind colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către XING. În plus, XING a publicat notificări privind confidențialitatea pentru butonul de partajare XING la adresa https://www.xing.com/app/parts?op=data_protection.

12. Protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea YouTube

Pe acest site, controlerul are componente integrate ale YouTube. YouTube este un portal video pe Internet care permite editorilor de videoclipuri să creeze gratuit clipuri video și alți utilizatori, oferind, de asemenea, vizionare gratuită, recenzie și comentarea acestora. YouTube vă permite să publicați tot felul de videoclipuri, astfel încât să puteți accesa atât filme complete, cât și emisiuni TV, precum și videoclipuri muzicale, rezumate de film și videoclipuri realizate de utilizatori prin intermediul portalului Internet.

Compania de operare a YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, STATELE UNITE. YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE.

Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site Internet, care este operat de controlor și pe care a fost integrată o componentă YouTube (video YouTube), browserul de internet al sistemului informatic al persoanei vizate este automat solicitat să descarce un afișaj al componentei YouTube corespunzătoare. Informații suplimentare despre YouTube pot fi obținute la adresa https://www.youtube.com/yt/about/en/. < / a> În cursul acestei proceduri tehnice, YouTube și Google obțin cunoștințe despre ce subpagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de către persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată pe YouTube, YouTube recunoaște, cu fiecare apel la o sub-pagină care conține un videoclip YouTube, care subpagină specifică a site-ului nostru de Internet a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate de YouTube și Google și sunt atribuite contului YouTube respectiv al persoanei vizate.

YouTube și Google vor primi informații prin componenta YouTube pe care persoana vizată a vizitat site-ul nostru, dacă persoana vizată la momentul apelului pe site-ul nostru este conectată pe YouTube; acest lucru are loc indiferent dacă persoana face clic pe un videoclip YouTube sau nu. Dacă o astfel de transmitere a acestor informații către YouTube și Google nu este de dorit pentru persoana vizată, livrarea poate fi împiedicată dacă persoana vizată se deconectează din propriul cont YouTube înainte de efectuarea unui apel către site-ul nostru.

Dispozițiile YouTube privind protecția datelor, disponibile la https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/, furnizați informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către YouTube și Google.

13. Modalitate de plată: Dispoziții privind protecția datelor referitoare la utilizarea PayPal ca procesor de plată

Pe acest site, controlerul a integrat componentele PayPal. PayPal este un furnizor de servicii de plată online. Plățile sunt procesate prin așa-numitele conturi PayPal, care reprezintă conturi virtuale private sau de afaceri. De asemenea, PayPal poate procesa plăți virtuale prin carduri de credit atunci când un utilizator nu are un cont PayPal. Un cont PayPal este administrat prin intermediul unei adrese de e-mail, motiv pentru care nu există numere clasice de cont. PayPal face posibilă declanșarea plăților online către terțe părți sau primirea de plăți. De asemenea, PayPal acceptă funcțiile de mandatar și oferă servicii de protecție a cumpărătorilor.

Compania europeană de operare a PayPal este PayPal (Europe) S.à.r.l. & Amp; Cie. S.C.A., Boulevard Royal 22-24, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Dacă persoana vizată alege "PayPal" ca opțiune de plată în magazinul online în timpul procesului de comandă, vom transmite în mod automat datele persoanei vizate către PayPal. Prin selectarea acestei opțiuni de plată, persoana vizată este de acord cu transferul datelor cu caracter personal necesare procesării plăților.

Datele personale transmise către PayPal sunt de obicei numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, numărul de telefon mobil sau alte date necesare procesării plăților. Prelucrarea contractului de cumpărare necesită, de asemenea, astfel de date personale, care sunt legate de comanda respectivă.

Transmiterea datelor vizează procesarea plăților și prevenirea fraudei. Operatorul va transfera date personale către PayPal, în special dacă este dat un interes legitim pentru transmitere. Datele personale schimbate între PayPal și operatorul de prelucrare a datelor vor fi transmise de PayPal agențiilor de credit economic. Această transmitere este destinată verificărilor de identitate și de bonitate.

Dacă este necesar, PayPal va transmite datele personale furnizorilor și furnizorilor de servicii sau subcontractanților în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau pentru prelucrarea datelor în cadrul comenzii.

Persoana vizată are posibilitatea de a revoca acordul de manipulare a datelor cu caracter personal în orice moment de la PayPal. Revocarea nu are niciun efect asupra datelor personale care trebuie prelucrate, utilizate sau transmise în conformitate cu procesarea (contractuală) a plăților.

Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor din PayPal pot fi preluate în https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

14. Temeiul juridic pentru procesare

Art. 6 (1) lit. un GDPR servește ca bază legală pentru operațiunile de procesare pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de procesare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera b GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru efectuarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă obligației legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră, iar numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui transmise unui medic, unui spital sau unei alte terțe părți. Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în interesele legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interese sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că ar putea fi asumat un interes legitim în cazul în care persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propunerea 2 GDPR).

15. Interesele legitime urmărite de către operator sau de către un terț

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și a acționarilor.

16. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriile utilizate pentru determinarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse în mod obișnuit, atâta timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.

17. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință statutară sau contractuală; Cerința necesară pentru a încheia un contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecințele posibile ale neîndeplinirii acestor date

Clarificăm că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații despre partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea. Neconstituirea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că contractul cu persoana vizată nu a putut fi încheiat. Înainte de furnizarea datelor cu caracter personal de către persoana vizată, persoana vizată trebuie să contacteze orice angajat. Angajatul clarifică persoanei vizate dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută prin lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și consecințele nerealizării datelor personale date.

18. Existența unui proces decizional automat

În calitate de companie responsabilă, nu luăm decizii automate sau profilate.

Această politică de confidențialitate a fost generată de generatorul de politici de confidențialitate al DGD - dvs. Document de protecție externă , dezvoltat în colaborare cu Avocați germani de la WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok